October 2, 2023
9
min czytania

Podstawy Forex - Jak działa rynek walutowy?

Analiza, Pipsy i Spready - Kluczowe Aspekty Inwestycji. Dowiedz się, jak zrozumieć i wykorzystać podstawy Forex przed rozpoczęciem handlu.

Rynek Forex, skrót od angielskiego "Foreign Exchange," to międzynarodowy rynek, na którym dokonuje się wymiana walut. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym codziennie obraca się ogromnymi ilościami kapitału. Głównym celem tego rynku jest umożliwienie handlu i spekulacji na wartościach walut, co pozwala na osiąganie zysków z różnic w ich kursach wymiany. Rynek Forex funkcjonuje cały czas z godzinną przerwą nocną i przerwami tylko na weekendy, co sprawia, że jest on dostępny dla uczestników z różnych części świata w każdej chwili.

Rynek Forex pełni niezwykle istotną rolę w globalnym systemie finansowym z kilku powodów. Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie, co oznacza, że można na nim szybko kupować i sprzedawać waluty bez większych problemów. Ta płynność sprawia, że jest to atrakcyjny rynek zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Forex umożliwia wymianę walut między różnymi krajami i regionami. To niezwykle istotne dla działalności międzynarodowych firm, które muszą dokonywać transakcji w różnych walutach.  Kursy wymiany walut na rynku Forex są często używane jako wskaźnik stanu zdrowia gospodarki danego kraju. Zmiany w kursach mogą wpływać na politykę monetarną i handlową państw, co ma dalekosiężne skutki dla globalnej gospodarki. Forex przyciąga spekulantów, którzy próbują osiągnąć zysk na zmianach cen walut. Ta aktywność spekulacyjna może prowadzić do krótkotrwałych, ale znaczących zmian w kursach wymiany.

W ostatnich latach rynek Forex stał się bardziej dostępny dla inwestorów indywidualnych dzięki platformom internetowym. To oznacza, że każdy może wziąć udział w handlu walutami, co wcześniej było zarezerwowane głównie dla instytucji finansowych.

Podsumowując, rynek Forex pełni kluczową rolę w globalnym systemie finansowym, umożliwiając wymianę walut na skalę międzynarodową i wpływając na działalność gospodarczą na całym świecie. Jego znaczenie jest trudne do przecenienia, zarówno dla profesjonalnych traderów, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Rynek OTC i Brak Centralnej Giełdy

Rynek OTC (Over-the-Counter) to rodzaj rynku finansowego, na którym handluje się instrumentami finansowymi bezpośrednio między uczestnikami, takimi jak inwestorzy indywidualni, instytucje finansowe czy przedsiębiorstwa, a nie za pośrednictwem centralnej giełdy. Jest to jeden z kluczowych elementów rynku Forex. Główną cechą rynku OTC jest brak fizycznej lokalizacji, na której odbywają się transakcje. Wszystkie transakcje na rynku OTC są zawierane elektronicznie lub telefonicznie między uczestnikami rynku.

Rynek Forex jest przykładem rynku OTC, co oznacza, że nie istnieje jedna centralna giełda, na której odbywają się wszystkie transakcje walutowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd, takich jak giełda papierów wartościowych, Forex jest zdecentralizowany. Oznacza to, że handel walutami odbywa się na całym świecie za pośrednictwem różnych instytucji finansowych, banków, dealerów i platform internetowych. W rezultacie ceny i wolumeny transakcji mogą nieznacznie różnić się w zależności od konkretnej platformy czy uczestnika rynku. Brak centralnej giełdy na rynku Forex ma swoje zalety, takie jak większa elastyczność i dostępność dla inwestorów, ale także może prowadzić do pewnych wyzwań, takich jak potencjalnie większa zmienność cen i ryzyko nieuczciwych praktyk.

Warto także zaznaczyć, że na rynku Forex praktycznie nie występują określone godziny otwarcia i zamknięcia, z wyjątkiem krótkiej godzinnej przerwy nocnej. To oznacza, że rynek Forex jest aktywny przez większość tygodnia, od niedzieli wieczorem (czasu GMT) do piątku wieczorem (czasu GMT), z tą krótką przerwą w nocy. Dzięki temu rynek Forex oferuje inwestorom możliwość handlu przez większą część dnia i nocy, co jest jednym z jego głównych atutów.

Brak centralnej giełdy na rynku Forex sprawia, że handel jest bardziej zdecentralizowany, a uczestnicy rynku mogą korzystać z wielu różnych platform i brokerów do dokonywania transakcji. To również oznacza, że ceny i wolumeny transakcji mogą nieznacznie różnić się w zależności od konkretnej platformy czy uczestnika rynku. Jednak ta elastyczność i dostępność przez większość czasu czynią rynek Forex atrakcyjnym dla wielu inwestorów na całym świecie.

Pary Walutowe

Pary walutowe stanowią podstawowy element na rynku Forex. To zestawienia dwóch różnych walut, które są ze sobą porównywane i handlowane. Każda para walutowa składa się z dwóch komponentów: waluty bazowej i waluty kwotowej. 

Pary walutowe są używane do określenia wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Na rynku Forex handluje się nimi w celu osiągnięcia zysku na zmianach cen walut. Każda para walutowa reprezentuje stosunek wartości jednej waluty do drugiej. Kiedy handlujemy na rynku Forex, zakładamy, czy kurs danej pary walutowej wzrośnie (zysk) lub spadnie (strata).

Istnieje wiele różnych par walutowych, ale niektóre z nich są bardziej popularne i bardziej aktywnie handlowane niż inne. Oto przykłady kilku popularnych par walutowych:

  • EUR/USD (Euro do Dolara Amerykańskiego): Jest to jedna z najczęściej handlowanych par na rynku Forex. Wartość tej pary wyraża, ile dolarów potrzeba, aby kupić jedno euro.
  • -USD/JPY (Dolar Amerykański do Jena Japońskiego):Ta para odnosi się do wartości dolara w stosunku do jena japońskiego.
  • GBP/USD (Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego) To para walutowa, która określa stosunek wartości funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego.
  • AUD/USD (Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego): Ta para reprezentuje stosunek dolara australijskiego do dolara amerykańskiego.
  • USD/CHF (Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego): Jest to para, która określa wartość dolara wobec franka szwajcarskiego.
  • USD/CAD (Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego): Ta para reprezentuje stosunek dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego.

W każdej parze walutowej jedna z walut pełni rolę waluty bazowej, a druga to waluta kwotowa.

Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze. Określa się ją jako tę, którą chcemy kupić lub sprzedać. Cena waluty bazowej jest ceną w stosunku do waluty kwotowej.

Waluta kwotowa to druga waluta w parze. Określa się ją jako tę, w której wyrażona jest cena waluty bazowej.

Na przykład, w parze EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotową. Jeśli kurs tej pary wynosi 1,1200, oznacza to, że potrzeba 1,12 dolarów amerykańskich, aby kupić jedno euro.

Koncepcja waluty bazowej i kwotowej jest kluczowa dla zrozumienia, jak działa handel na rynku Forex, ponieważ to właśnie na podstawie tych dwóch walut inwestorzy podejmują decyzje i dokonują transakcji.

Spread i Pipsy

Spread na rynku Forex to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej pary walutowej. Cena bid to cena, po jakiej możesz sprzedać daną walutę, natomiast cena ask to cena, po jakiej możesz ją kupić. Spread jest więc kosztem transakcji i jest wynagrodzeniem dla brokera lub instytucji finansowej za udostępnienie dostępu do rynku Forex. Spread pełni kluczową rolę, ponieważ wpływa na koszty handlu na rynku Forex. Im mniejszy spread, tym niższe koszty transakcyjne, co jest korzystne dla inwestorów. Jednakże na rynku Forex, spready mogą być zmienną wartością i różnią się w zależności od pary walutowej, godziny handlu i warunków rynkowych. Podczas ważnych wydarzeń gospodarczych lub w okresach niskiej płynności na rynku, spready mogą się znacząco rozszerzyć, co może wpłynąć na koszty handlu.

Pipsy, skrót od "percentage in point," są jednostką pomiarową zmiany cen na rynku Forex. Służą do określenia, o ile zmieniła się cena danej pary walutowej. Dla większości par walutowych, pipsy są wyrażane w czwartym miejscu po przecinku (na przykład, jeśli cena pary walutowej wzrośnie z 1,2000 do 1,2001, oznacza to wzrost o jeden pip). Obliczanie wartości pipsa zależy od par walutowych i wielkości kontraktu. Dla większości par walutowych, gdzie czwarte miejsce po przecinku jest najmniejszą jednostką zmiany cen, wartość jednego pipsa można obliczyć jako:

Wartość Pipsa = (1 Pip / Kurs Waluty Bazowej) * Wielkość Kontraktu

Na przykład, jeśli handlujesz parą walutową EUR/USD (gdzie kurs wynosi 1,2000) i twój kontrakt ma wielkość 100 000 jednostek waluty bazowej, obliczenie wartości pipsa będzie wyglądać następująco:

Wartość Pipsa = (0,0001 / 1,2000) * 100 000 = 8,33 jednostki waluty kwotowej (czyli w przypadku EUR/USD, to będzie 8,33 dolarów amerykańskich).

Wartość pipsa jest ważna dla traderów, ponieważ pozwala określić potencjalny zysk lub stratę w wyniku zmian cen na rynku Forex. Dzięki tym informacjom inwestorzy mogą zarządzać ryzykiem i określać, ile mogą zyskać lub stracić w danym handlu.

Znaczenie Analizy na Rynku Forex

Analiza rynku na rynku Forex to proces badania i oceny informacji oraz danych związanych z ruchami cen walut. Celem analizy jest zrozumienie, jakie czynniki wpływają na kursy wymiany walut i przewidzenie, w którą stronę te kursy mogą się zmieniać w przyszłości. Analiza rynku pomaga traderom podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.

Analiza jest kluczowym narzędziem dla traderów Forex. Analiza pozwala traderom przewidywać, czy kursy walut wzrosną czy spadną. To umożliwia otwieranie pozycji długich (kupna) lub krótkich (sprzedaży) w celu osiągnięcia zysku. Dzięki analizie traderzy mogą określić poziomy stop loss (poziomy straty) i take profit (poziomy zysku), co pomaga w kontrolowaniu ryzyka inwestycyjnego. Analiza dostarcza traderom informacji o stanie zdrowia gospodarek, wydarzeniach geopolitycznych i innych czynnikach wpływających na rynki, co pomaga w podejmowaniu informowanych decyzji.

Podsumowując, analiza rynku na rynku Forex jest kluczowym narzędziem, które pomaga traderom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem. Zarówno analiza techniczna, jak i fundamentalna mają swoje miejsce i znaczenie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dlatego traderzy często łączą obie te metody, aby uzyskać pełniejszy obraz rynku.

Podsumowanie - Podstawy FOREX

Podsumowując główne punkty artykułu, rynek Forex stanowi kluczowy element globalnego systemu finansowego. Rynek ten umożliwia wymianę walut na skalę międzynarodową i odgrywa istotną rolę w działalności gospodarczej na całym świecie. Definicja par walutowych, pojęcie spreadu i pipsów, a także brak centralnej giełdy to kluczowe aspekty, które każdy inwestor na rynku Forex powinien zrozumieć.

Zrozumienie tych fundamentalnych koncepcji jest niezbędne przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex. To właśnie wiedza na temat par walutowych, kosztów transakcyjnych (spreadu) oraz wartości pipsa pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje i zarządzać ryzykiem związanym z handlem walutami. 

Zachęcamy każdego, kto interesuje się rynkiem Forex, do dalszej nauki i eksploracji tego fascynującego świata. Rynkiem Forex można handlować przez całą dobę, co daje inwestorom nieograniczone możliwości. Jednak sukces na tym rynku wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy, analizy rynku oraz rozwijania umiejętności handlowych. Niezaprzeczalnie, poznanie podstaw i systematyczna nauka stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu w handlu walutami na rynku Forex. 

Darmowy 3-dniowy kurs dla początkujących

Bez względu na to, czy jesteś początkującą osobą, czy już posiadasz jakieś doświadczenie, ten kurs na pewno będzie dla Ciebie wartościowy. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji swoich celów!

Decorative svg